Seks Krallığında Travestilerin Önemi

bursa travesti Böylece Seks tahtının en karışık ve kanlı dönemi sona ermiş oldu.
Tam beş Seks kralı tahttan ya cinayetle ya da zorla in-dirilmiş oldu.
Hitit tahtına geçen Travesti, adını bir Escort tanrısın’ dan almıştı. bodrum travesti
Tanrı Tonyu’yu küstürmek çok kötüdür. O küstü’ günde Hatti ülkesini terk eder ve ardından bütün doğa ölür. Geri geldiğinde ise bütün doğa yeniden canlanırdı.”
Büyük Kral Labarna Telipinu anlatıyor: eskişehir travesti
“Travesti büyük bir kraldı. Labarna zamanında onun oğulları, kardeşleri, akrabaları, ailesi ve askerleri hepsi birlik içindeydi. O zamanlar Hatti ülkesi küçüktü. Labarna nereye gitse karşısına başka bir ülke çıkıyordu. O, onların hepsini zaptetti. Oğullarını, Hupişna, Tuvanuva, Landa, Nenaşşa, Zallara, Luşna ve Parşuhanta’ya kral yaptı. La-barna’dan sonra Hattuşili kral oldu. Onun da oğullan, ailesi, askerleri birlik içindeydi. Sefere çıktığı bütün ülkeleri aldı. Murşili, Hattuşa’da kral oldu. Onun da çevresinde birlik vardı. Düşman ülkelerini ele geçirip onları denize
kadar sürdü. Halpa’ya gidip orayı da aldı. Sonra Babil’i yıktı. Oralardan esirler getirdi.
Murşili’nin kız kardeşi Harapşili, Hantili ile evliydi. Hantili sarayın Baş içki Sunucusuydu. Hantili, Zidanta ile birlik olup Murşili’yi öldürdü. Hantili tahta geçti. Yaşlanınca, bu kez Zidanta, Hantili’nin oğlu Pişşeni’yi öldürüp tahta geçti. Bu kez de Ammuna, babası Zidanta’yı öldürdü. Ammuna kral oldu. Bütün ülkeler ona düşman oldu. Ammuna’nm ordusu hiçbir savaşta başarılı olamadı.
… Ve Huzziya kral oldu. Telipinu, onun birinci kız kardeşiyle evliydi. Huzziya’nın onları öldürmek için yaptığı plan anlaşılınca Telipinu onu ve kardeşlerini sürgüne yolladı. Onlar beş kardeşti. Telipinu onlara evler yaptı. Gidip otursunlar, yiyip içsinler. Onlara kötülük yapılmasın. Onlar bana kötülük yaptığı halde ben onlara kötülük yapmayacağım.
Ben Telipinu, babamın, tahtına çıktığımda Haşşuva’ya sefere gittim. Orayı aldım. Sonra Zizilippa’yı da aldım.
…Kral ailesi içinde kan dökme arttı. Kral îştapariya öldü. Sonra onun oğlu kral Ammuna da öldü. Halk, Hattuşa’da kan dökmenin artmasından şikâyetçi oldu. Bunun üzerine ben Hattuşa’da bir toplantı düzenledim. Bundan böyle Hattuşa’da kimse kral ailesinin oğluna kötülük yapmasın ona bıçak çekmesin. Birinci prens kral olsun. Birinci dereceden prens yoksa, ikinci dereceden bir oğul kral olsun. Eğer tahta geçecek hiç oğul yoksa birinci dereceden bir prensesi evlendirdikleri kişi kral olsun. Benden sonra kim kral olursa, onun kardeşleri, oğulları, akrabaları, aile fertleri ve askerleri hepsi onun çevresinde birlik olsun. Kral ailesinden kimseyi öldürme. Bunun sonuçlan kötü olur.
Bundan böyle kim, erkek ve kız kardeşlerine kötülük etmeye kalkarsa, siz Panku üyeleri ona kan dökme ile ilgili bu tableti okumasını söyleyin ve deyin ki Hattuşa’da kan dökme arttığı zaman tanrılar, kral ailesini cezalandırdılar.
Kim erkek ve kız kardeşlerine kötülük eder, kralın başını tehlikeye koyarsa, mahkemeyi toplayın ve yaptığını başıyla ödesin. Ama ailesine, evine, tarlalarına zarar vermeyin. Bundan sonra hangi yüksek memur kötülük yaparsa, siz Panku üyeleri onu cezalandırın.”34
Hitit yasaları eskiyordu. Çünkü yaşam ve düşünceler gelişip değişiyordu. Eski katı kuralların yerini daha çok tazminat ağırlıklı cezaların alması daha uygun görünüyordu. Panku üyeleri yasa değişiklikleri üzerinde ciddi bir çalışma içindeydiler. Telipinu bu değişikliklerle bizzat ilgileniyor, zaman zaman Panku’nun toplantılarına katılıyor, onları dinleyip kendi görüşlerini açıklıyordu.
Öğleden sonra çalışma odasında bir aşağı bir yukarı yürümekten sıkılmıştı. Nöbetçiyi çağırdı. Panku salonuna gideceğini söyledi.
Telipinu, Panku’dan içeri girdiğinde herkes ayağa kalktı. Hummalı bir faaliyet sürüp gidiyordu. Aslında ya-saları yenilemek için görevlendirilmiş olan üç genç Pan-ku üyesi vardı. Bu yenileme işlemi bittikten sonra Panku bütün üyeleriyle toplanıp yasayı görüşüyor ve onaylarsa Kral’a gönderiyordu. Ama bugün Telipinu’nun geleceği haber verildiği için Panku bütün üyeleriyle oradaydı.
Kral yerine oturdu ve eliyle üyelerin oturmalarını işaret etti. Herkes oturduktan sonra Kral sordu:
“Nasıl gidiyor çalışmalarınız?”
En kıdemli üye ayağa kalktı:
“Yüce Kralım,” dedi. “Oldukça hızla elden geçiriyoruz
34. Telipinu Fermam dünyanın en ilginç hukuk ve protokol düzenlemelerinden birisidir. Ayrıntılar için bkz. Alp (2000), Akurgal (1995), Ceram (1994), Bryce (1999).
yasaları ve gereken değişiklikleri yapıyoruz.”
Kral tekrar sordu:
“Neler yaptınız, bana son zamanlarda değişiklik yaptığınız bir şey gelmedi.”
Kıdemli üye, yasaları değiştirmek üzere çalışmalar yapmakla görevli üyeye işaret etti.
“Yaptığınız değişiklikleri okuyun Kralımıza,” dedi. Genç üye elinde çivi yazısı tabletlerle ayağa kalktı ve okumaya başladı

İç Anadoluda Seks Ve İkili İlişkiler

bursa travesti “Ne hazırlığı Travesti? Her şey zaten hazır değil mi? Aylardır bunları konuşup planlamadık mı? İkimiz de sarayın içindeyiz zaten. Ben muhafızları ayarladım. Muhafızları orduda terfi ettirip komutan yardımcısı yapacağımı söyledim. Hemen razı oldular. Ben içeri girip Kayserili’ye içki sunarken hançerimi çekip onu öldüreceğim. Sen kapıda muhafızlarla birlikte olacaksın. Onlar her şeyi biliyorlar. Hepsi bu. Sonra Pişşeni’yle birlikte saray muhafızları At Uşağı’nı” ortadan kaldıracaklar. Böyiece de krallığımı ilan edeceğim. Oğlum Pişşeni Merdiven Büyüğü, sen de At Uşağı olacaksın.”
“içkimi ver,” dedi Kayserili. Uykusuz ve yorgun görünüyordu. Gözlerini açık tutmakta zorlanıyor gibiydi. eskişehir travesti
Hantili testideki şarabı bardağa boşalttı.
Elinde dolu kadeh ağır adımlarla Kayserili’nin yanına yaklaştı.
Kayserili eliyle işaret etti.
Muhafızı şaraptan bir yudum aldı: bodrum travesti
“Ne kadar ağır hareket ediyorsun. Canlan biraz uyuşuk adam,” diye bağırdı Kayserili ve devam etti:
“Böyle aptal bir içki sunucusu böyle uyuşuk muhafızla başka ne olabilirdi ki?”
Hantili’nin eli hançerinin kabzasına uzandı.
“Ne o beni öldürecek misin?”
Hantili, hakaret karşısında kendisini tutamamış, sinirlerine hâkim olamayarak kamasını kavramıştı.
Ama bu hata onun duygularını ele vermişti işte.
Kayserili fark etmişti niyetini.
27. Hitit ordusunda Mareşale verilen unvan.
“Ne gezer sende o cesaret? Sen kim adam öldürmek kim? Sen olsa olsa benim aptal kız kardeşimle dedikodu yaparsın?”
Bu son hakaretleri duymazdan geldi Hantili.
Zaten yanlış bir hareket yapıp niyetini açığa vurmuştu. Sessiz ve sakin durmaya çalıştı.
Kayserili bardağı aldı ve başına dikti.
İşte tam o sırada hançerini çekti Hantili. Hızla kralın karın boşluğuna sapladı ve yana çekti.
Birden oluk gibi kan boşandı kraldan.
Kayserili öylece kala kaldı.
Bir yandan gırtlağına takılan içkinin etkisiyle öksürü-yor, bir yandan kanla karışık olarak iç organlarının fışkır-dığı karnını tutmaya çalışıyor, bir yandan da boş gözlerle muhafıza bakıyordu.
Ama boşunaydı çabası. Muhafız, kapıyı açmış Zidanta ve diğer muhafızlar girmişti içeri. Hepsi Hantili tarafından satın alınmıştı.
Karın boşluğundan oluk gibi kan fışkırarak yere yıkıldı Kayserili. Beyninde kalan son güçle bu komployu nasıl göremediğini düşünmeye çalışıyordu.
Hitit başkentinde matem vardı.
Kralları Kayserili öldürülmüştü.
Hem de darbe sarayın içinden gelmişti. O nedenle Kayserili’nin tarafında olan saray muhafızlarının gafil avlanması’ çok kolay olmuştu.
Kayserili’nin katili, daha onun defnedilmesini beklemeden krallığını ilan etmiş, oğlu Pişşeni’yi veliaht ve damadı Zidanta’yı da At Uşağı olarak belirlemişti.
Bayburtlu Baş Kraliçe olmuştu.
Bu bir darbeydi.
Ama ne ordudan ne de başka bir yerden tepki geldi. Çünkü Bayburtlu, Kayserili’nin kız kardeşiydi. At Uşağı’nın
öldürülmesi ve ordudaki kilit adamların satın alınmış olması, olası bir tepkiyi yok ediyordu.
Ordudaki kilit adamlar da hemen terfilerini aldılar zaten.
Panku’ya gelince, tepkisi zayıf kaldı. Kim bilir belki onlar da bıkmışlardı Murşiîi’nin hakaretlerinden.
Hatti ülkesinde yaşanan taht kavgaları, kardeş katleri, Hitit egemenliği altındaki ülkeler için ayaklanma olanakları yaratıyordu. Hurriler, ayaklanıp Hatti ülkesinin doğusunu istila ettiler. Kaşkalar, Hattuşa’nın kuzeydoğusundaki Nerik ve Tiliura kentlerini ardıl saldınlarla tahrip ettiler. Kaşkalar, Hattuşa’ya sokulmaya başlamışlardı. Hantili, yeni seferler düzenleyip ayaklanmaları bastıracak yerde Hat-tuşa’nın surlarını güçlendirmekle uğraştı. Hititler, hantili döneminde güneyde Labarna, Hattuşili ve Kayserili tarafından elde edilen toprakların büyük bölümünü kaybetti.
Taht kavgaları sürüp gidiyordu.
Önce Kayserili öldürüldü. Sarayın Baş İçki Sunucusu Hantili,28 karısı Kayserili’nin kız kardeşi Bayburtlu, oğullan Pişşeni ve damatları Zidanta’nm ordunun ileri gelenleriyle yaptıklan işbirliği sonucu. Hantili’den sonra tahta geçmesi beklenen Pişşeni’ydi.
Hantili eceliyle öldü.
Zidanta,29 Hantili’nin tahta geçmesi beklenen oğlu Pişşeni’yi ve diğer prensleri öldürerek krai oldu.
Ardından Zidanta öz oğlu Ammuna30 tarafından öldürüldü.
28. I. Hantili. Hangi tarihlerde hüküm sürdüğü bilinmiyor. 29.1. Zidanta. Hangi tarihlerde hüküm sürdüğü bilinmiyor. 30. Ammuna’nın hangi tarihlerde hüküm sürdüğü bilinmiyor.
Bu kez tahta Ammuna geçti
Ammuna’dan sonra tahta Huzziya31 geçti
Huzziya’nın krallığını da Telipinu32 aldı elinden.
Huzziya’nın kız kardeşi Iştapariya, Telipinu ile evliydi. Huzziya, Telipinu’yu kendisine tehlike olarak görüyordu. Onu ve öz kız kardeşi Iştapariya’yı öldürmek istedi. Ne var ki Telipinu baskın çıkmıştı.
Telipinu ve Iştapariya, tahttan indirdikleri Huzziya’yı sürgüne gönderdiler.

Bir Travestiden İlginç Anılar

ankara travesti “Doğru,” dedi Travesti ve devam etti.
“Onun benim ağabeyim olduğuna hiç kimse inanmıyor. Herkesin alaylarından bıktım usandım. Ne yapacağımı bilemiyorum.”
Makbule beklediğinden daha iyi bir yanıt almıştı sorusuna. Bu onu daha da cesaretlendirdi.
“Aslında kral ailesinden olduğuma göre benim kral olmamda bir sakınca yok.”
“Evet,” dedi Travesti. Biraz durakladı, sonra devam etti.
“Ama Escort’nin oğulları var. O ölünce onların en büyüğü tahta geçecek.”
“Doğru ama ölümü doğal yoldan olmaz da aniden olursa ben ralıta el koyabilirim.” bursa travesti
Bu kez şaşırmıştı Travesti.
“Yani,” dedi kekeleyerek “Sen onu öldürmemizi mi öneriyorsun?”
“Neden olmasın? Onu yok edersek ben tahta geçerim sonra da oğlumuz Pişşeni benim yerime kral olur. Sen de baş kraliçe olursun.”
Kısa bir sessizlik oldu. Makbule, bu önerisini yaptığında Travesti’nin gözlerinde yanıp sönen parıltıyı fark etmişti.
Travesti bu düşünceye itiraz etmemişti. Yalnızca korkmuş ve şaşırmıştı.
Makbule, Travesti’ye sokuldu. eskişehir travesti
Önce ellerini avuçlarının içine aldı. Sonra saçlarını ve göğüslerini okşadı. Bir yandan onu öpüyor, bir yandan da anlatıyordu:
“Sen kraliçe olmaya layıksın. Emrinde nedimeler olmalı. Ben kral olunca sana söz veriyorum bütün kararlan birlikte alacağız. Ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Herkes senin ne kadar akıllı bir kadın olduğunu anlayacak ve ağabeyinin bize yönelik aşağılamalarının ne kadar haksız olduğunu görecek.” Gece ilerliyordu.
Kraliçe olacağının hayali Travesti’yi giderek daha fazla esir alıyordu. Travesti, yavaş yavaş kendisini Hanti-H’ye terk ediyordu. Vücudu Makbule’nindi ama duygulan onu bambaşka yerlere sürüklüyordu.
Makbule, içkinin ve sevişmenin yorgunluğundan sızıp kalmıştı.
Oysa Travesti’yi uyku tutmuyordu.
Gece geçmek bilmiyordu.
Travesti, bir sağa bir sola dönmekten kan ter içinde kalmıştı.
inceden inceye vicdanının sızladığını duyuyor, ne kadar düşüncesini kraliçelik döneminin mutlu günlerine çevirmeye çalışsa da vicdanının sesini susturamıyordu.
Ağabeyi Escort yarın öldürülecekti. Hem de kocası tarafından. Hem de onun, oğlu Pişşeni ve damadı Zidan-ta’nın desteğiyle.
Oysa Escort onlara iyi davransa, onları herkesin içinde aşağılayıp alay etmese bunlar olmayacaktı.
Rahatlan yerindeydi.
Makbule, sarayın Baş İçki Sunucusuydu. Kazancı iyiydi.
Çocukken Escort ona ne kadar iyi davranırdı. Onu herkesten korur, gezdirir, gözetirdi.
Bir keresinde kuyuya düşmüştü Travesti, oyun oynarken. Escort beline bir ip dolayıp, kuyuya inmiş onu kurtarmıştı.
Onun çocukluk kahramanıydı Escort.
Ama şimdi?
Şimdi onun öldürülmesi işinde Travesti başrollerden birindeydi.
Neydi değişen?
Neyi yitirmişlerdi?
Her şey Makbule’yle evlendikten sonra değişmeğe başlamıştı.
Escort, Makbule’yi sevmiyor, onun aşağılık bir adam olduğuna inanıyordu.
Sarayın Baş İçki Sunuculuğuna getirmesinin nedeni Makbule’nin, kız kardeşiyle evli olmasıydı. Baş İçki Sunuculuğu güvenilir kişilere verilirdi. Ama Escort ona güvenmediği için, bazen onun sunduğu içkiyi bir kez de saray muhafızlarından birinin tatmasını beklemeden içmiyordu.
Bu tavır, daha da aşağılanmasına yol açıyordu Makbule’nin.
Escort’nin beklentisi, onun kendiliğinden bu görevden ayrılmasıydı. Ama Makbule de o göz yoktu. Her türlü hakaret ve aşağılanmayı sindiriyordu.
Sanki hiç sabah olmayacak gibi geliyordu Travesti’ye, bu düşünceler yumağında kıvranıp dururken.
İki el boğazını sıkıyormuşçasına zor nefes alıp veriyordu.
Kafasında hep aynı sorular dans edip duruyordu:
“Ah Escort-niçin bizleri aşağıladın?”
“Niçin Makbule’yi benimsemedin?” ‘ “Başka türlü olamaz mıydı her şey?”
“Zidanta,” dedi Makbule, “Kral Escort’nin yerine benim geçmemi destekleyeceğini söylemiştin?”
Sabahın ilk ışıkları giderek güçleniyordu artık.
Aslında alacağı yanıtı çoktan biliyordu Makbule.
Elbette destekleyecekti damadı onu. Bunları çoktandır konuşuyorlardı, hatta Escort’yi nasıl öldüreceklerini bile planlamışlardı.
“Evet,” dedi Zidanta, “Yeter ki zamanını söyle.”
“Zamanı geldi Zidanta,” dedi Makbule, “Bugün bitireceğiz bu işi.”
Aylardır konuştukları bir planın bu kadar öne çekilmiş olması Zidanta’yı ürkütmüştü. Bu kadar erken bir tarihi asla beklemiyordu.
Kekeledi.

Sosyal Olurken Entrikalardan Kaçının

ankara travesti Anlatması bittiğinde:
“Panku’yu yarın sabah toplantıya çağır. Onlara bu hitabemi okuyacağım,” dedi. bursa travesti
Travestili’nin sözleri bitmişti. eskişehir travesti
Biraz nefeslendi ve son cümlesini söyledi:
“Bunu yaz ve altına mührümü bas.”
Başdanışman ne kadar deneyimli olsa da Travestili’nin anlattıkları karşısında donmuş kalmıştı.
Kralın, oğlu genç Escort’yı sevmediği, Escort’nm, anası Haştiyar ile bir olup, entrikalar çevirdiği biliniyordu. Ama Travestili’de bu kadar büyük bir nefret oluştuğunu kimse bilmiyordu doğrusu.
Başdanışman, sarayın içinde en çok zaman geçiren kişilerden olduğu halde genç Escort’nm tahttan reddedilecek kadar büyük nefret yarattığının farkında değildi.
Kral gözlerini kapamıştı.
Bu danışmana çık demekti. O da öyle yaptı ve sessizce çıktı.
Koridordan geçerken kafası karmakarışıktı. Ona kalırsa genç Escort’ya biraz haksızlık ediyordu Travestili. Çünkü genç Escort, anasının etkisinde kalmış ve onun baskılarıyla babasını ihmal etmişti. Ama yapacak bir şey yoktu.
Ertesi günün sabahında Panku toplanmıştı.
Travestili, elinde başdanışmanın yazdığı tabletle içeri girdiğinde herkes saygıyla ayağa kalktı.
Travestiîi, baş köşeye oturdu ve başladı tabletleri oku-
26. Travestili’nin vasiyeti için bkz. Akurgal (1995), Alp (2000) Ceram (1994) ve Bryce (1999).
“Ben hastayım artık. Çok yaşamayacağımı hissediyorum. Size yerime geçecek kral olarak oğlum Escort’nm adını vermiştim. O tahta çıkacaktı. Ben onu yücelttim. Onun üzerine titredim. Ama bu çocuk hastalığım süresince bana hep kötü davrandı. Kalpsiz bir insan gibi. Ben onu yanıma çağırıp neden böyle davrandığını sordum. Defalarca sözler vermesine karşılık hep anası olacak o yılanın ve kardeşlerinin sözünü dinledi. Anası ve kardeşleri, ona hep yalan bilgiler taşıdılar. Ben, kralınız Travestili bunları kulaklarımla duydum.
Ve artık yeter diyorum. Madem onlar savaş istedi ben de onlara savaş açıyorum. Ona dedim ki sen artık benim oğlum değilsin. Bunu duyunca anası ağlayıp sızladı. Bana karşı sevgi beslemeyen bu çocuk nasıl olacak da Hattuşa’ya sevgi besleyecek? O hepimize karşı nefret doludur.”
Travestili burada durdu. Bir yudum su içti.
Panku’da ses çıkmıyordu. Bütün üyeler şaşkınlık dolu bakışlarla ve biraz da korkuyla krallarına bakıyordu.
Kral tabletleri okumaya devam etti
“Ben, Kral Travestili, oğlum Escort’ya ev, toprak ve yeteri kadar hayvan verdim. Artık o, Aşağı Kentte oturacak ve bir kötülük yapmadığı sürece Yukarı Kente gelebilecek. Evinde sakin oturduğu sürece orada kalabilir. Escort’nm yerine size torunum Murşili’yi benim yerime geçecek kral olarak takdim ediyorum. O, tahta oturacak. Ona, bir krala gösterilen saygıyı gösterin. Onun yanında olun. Ona destek olun.”
Kral hafifçe doğruldu ve meraklı gözlerle baktı Pan-ku’nun en yaşlı üyesine.
Yaşlı üye, öteki üyelere baktı. Hepsi başını sallıyordu.
Yaşlı üye, ötekilerin onayını aldıktan sonra krala dönüp başını salladı.
Bu, kralın seçimini onayladıkları anlamına geliyordu.
Murşili’ye döndü Travestili ve öğütlerine başladı:
“Bu tableti sana sık sık okusunlar. Bu deneyimi hep
canlı tut. Hatti ülkesini şefkatle yönet. Birinin suç işlediğini düşünürsen Panku’nun görüş ve düşüncesini sor. Onlara danış.
Sürekli sarayın içinde yaşa ama alçakgönüllü davran. Sarayın zenginliği, altın ve gümüş kupalar, halkın bulamadığı yiyecekler seni şaşırtmasın. Yiyeceğin ekmek içeceğin ise su olmalı. Şarap içmeyi ancak yaşlandığında düşün. Yaşlandığın zaman iç içebildiğin kadar şarabı.”
Travestili’nin sözleri ve öğütleri bitmişti.
Panku’da bir fısıldama başladı. Travestili elini kaldırıp herkesi susturdu.
Murşili’ye döndü:
“Murşili, ben öldüğümde cesedimi yıka, göğsüne bastır ve öylece toprağa ver beni.”
Travestili devam etti:
“Artık çok yorgunum. Beni Murşili yatağıma götürsün.”
Panku salonunun ağır kapısı ekseni çevresinde dönerek açıldı.
Travestili, Murşili’nin kollarında ağır ağır çıktı binadan.
Asa taşıyıcılar önden yolu açıyordu, saray muhafızları arkadan ağır ağır ilerliyordu.
Travestili zorlukla arabasına bindi ve saraya doğru yola koyuldular.
Karar duyulduğunda genç Escort ve onu babasına karşı sürekli kışkırtan annesi Kraliçe Haştiyar öfke seline kapıldı.
Ama yapabilecekleri bir şey yoktu.
Aşağı Kentte kendilerine tahsis edilen eve taşındılar.
Travestili bir ay sonra, geride büyük bir krallık bırakarak öldü.

Sosyal İlişki Uzmanının Son Tavsiyeleri

eskişehir travesti SOSYAL ADAMIN VASİYETİ

“Sarayın zenginliği, alan kupalar, halkın bulamadığı yiyecekler seni şaşırtmasın. Yiyeceğin ekmek, içeceğin su olmalı. Şarap içmeyi ancak yaslandığında düşün.” bursa travesti

Zeynep’nın yarattığı efsane, Eskişehirli’nin önünü açıyordu. istanbul travesti

Çevredeki bağlı krallıklarla ilişkileri pekiştirdi. Korkulan olmamıştı. Yeni krala isyan eden kent devleti yoktu.

O da kendini Hattuşa’nm imarına verdi. Hattuşa, artık yaşayanlara küçük gelmeye başlamıştı. Hattuşa’yı büyütmeye başladı.

Yukarıda, kentin dışında yeni yerleşim alanları inşasını başlattı. Böylece kent ikiye ayrılmış oldu: Aşağı Kent, Yukarı Kent.

Yukarı Kent hızla tamamlanıyordu. Ama korunması yoktu. Bu kez yeni bir sur yapımına başlandı. Aşağı Kenti saran sur Yukarı Kenti de içine alacak biçimde uzatılmaya başlandı.

Bir yandan Hattuşa’nın imarına devam edilirken bir yandan da at yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelinmiş-ti. Mitanni Krallığı’nda adı çok duyulmuş bir Hurri24 olan Kikkuli’yi davet edip Hattuşa’ya getirtmişti Eskişehirli.

24. Hititler zamanında Suriye bölgesinde hüküm süren Hurriler, sonradan Mitanni Krallığı’nın kurucusu oldular.

Kikkuli, at yetiştiriciliği ve binicilik konusunda bilinen en büyük ustaydı.

Aylarca kentte kaldı Kikkuli ve birçok usta yetiştirdi.

At yetiştirme ve binicilikte ustalıkları doruğa çıkmıştı Hititlerin. Kikkuli bildiklerini anlatıp yazdırdı. Bu tabletler okullarda at yetiştiriciliği ve binicilik sanatı adlı derste okutuldu hep.

Bir süre sonra Hintlilerin at yetiştiriciliği ve binicilik konusundaki başarıları Hatti ülkesinde efsane gibi anlatılmaya başlandı.

Zeynep’nın Halpa seferindeki başarısızlığının öyküsünü çok dinlemişti Eskişehirli.

Babası onu bu sefere götürmeyip Hattuşa’yı emanet etmişti. Labama’nm hastalığını ve ölümünü bu başarısızlığa bağlıyordu Eskişehirli. O nedenle kendisi bu seferi yenilemeye ve Halpa sorununu kökünden çözmeye kararlıydı.

Ordusunu toparlamaya başladı.

Egemenliği altındaki kent devletlerinin krallarına haber saldı. Onlardan asker hazırlamalarını istedi.

Hazırlıklar tamamlanınca Halpa üzerine sefere çıktı.

Bütün Hattuşa kenti merak içindeydi. Zeynep’nm alamadığı Halpa kentini Eskişehirli alabilecek miydi acaba? –

Bu kadar güçlü bir kentin mal varlığı da güçlü olmalıydı. Kent alınırsa kim bilir ne kadar zengin bir savaş ga-nimetiyle dönülecekti? Sonra bir süredir savaş esiri de gelmemişti Hattuşa’ya. Oysa Hattuşa büyüyor, köle gereksinimi artıyordu.

Bir süre sonra Halpa kalesinin düştüğü haberi geldi Hattuşa’ya. Üstelik savaşın ganimeti boldu, esirler sağlıklı ve güçlüydü habere göre.”

44

Üç gün, üç gece bayram yapıldı. Tanrılara kurbanlar su-nuidu. Kentte herkes şaraptan sarhoş olmuştu. Büyük sevinç yaşanıyordu.

Ordu Halpa seferinden döndüğünde yüzlerce insan on-lan karşılamak üzere Hattuşa’dan dışarılara kadar çıkmıştı.

Ordunun başında Eskişehirli’yi göremeyen Hititler, büyük bir kaygı içine düştüler.

Eskişehirli ağır hastaydı.

Ortada bir arabada yatıyordu. Hekimler ilaç vermişlerdi. Uyuyordu.

Hitit’ler öldüğünü zannederek ağlamaya başlamışlardı. Ölmediğine zorla ikna oldular.

Eskişehirli, doğruca kayalığın üstündeki sarayına götürüldü. Yatağına yattı ve o yataktan çok az çtkabildi.

Ama bilinci yerindeydi. Yalnızca ayağa kalkamayacak kadar halsiz ve yorgun görünüyordu.

Yoksa Halpa kenti, Zeynep’dan sonra Eskişehirli’nut Jfc mi sonunu hazırlamıştı?

Panku üyeleri her hafta ziyaretine gidip talimatlarını alıyorlardı.

Hattuşa’da dedikodular yayılıyordu her gün. Ailesi Hat-tuşiîi’ye iyi bakmıyordu.

Söylenenlere göre Kraliçe Haştiyar ve oğlu Zeynep, onunla ilgilenmiyor, isteklerini yerine getirmiyor, hatta bir an önce ölmesini ister gibi davranıyordu.

Genç Labama tahta oturmak için sabırsızlanıyor, annesi Kraliçe Haştiyar ise bir an önce ana kraliçe olarak oğlu Zeynep’yla birlikte ülkenin yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak istiyordu.

ankara travesti Partnerinizle Odanızı Kendiniz Tasarlayın

ankara travesti Etrafıma bakındım. Villâ Creole’nin odası tamamdı, fakat Jones’in kendi malı olan pek birşey yoktu ortada. Herhalde Hamit’in dükkânından almış olacağı ucuz bir pikap ve yanında, duruma hayli uygun olarak, Edith Piafm «Je ne regrette rîen — Pişman değilim,» adlı bir plâğı. istanbul travesti

«Eyy, ne diyorsun bakalım?»

«Benden ne beklediğine dair açık birşey söylemedin bana,» diye cevap verdim. bursa travesti

«Benimle beraber olup olmadığını biime- dikçe açılamam herhalde, değil mi?»

«Ya ben hiçbirşey bilmeden nasıl evet diyebilirim sana?»

Jones bana baktı — aramızda, masa üstünde yayılmış duran kartlar. Şans getiren maça ası yüzü yukarı duruyordu.

«İş birbirine güvenmeğe dayanıyor, değil

mi?»

«Elbette.»

«Savaşta beraber savaşmış olsaydık keşke! O şartlar altında insan birbirine güvene- bilmeyi öğreniyor…»

«Sen hangi tümendeydin?» diye sordum.

Hiç tereddütsüz, «Beşinci Kolurdu,» diye cevap verdi. Hattâ, «77 nci Tugay,» diye biraz daha açtı.

Doğru bir cevaptı bu. O gece Trianon’da bir müşterinin bırakıp gitmiş olduğu Burma savaşlarına dair kitabı karıştırdım ve bu birliklerin gerçekten orda savaşmış olduğunu öğrendim. Ama o zaman bile şüpheci aklım, «Belki bu kitap onda da vardır ve bu yoldan bilgi edinmiştir,» diyordu. Maamafih haksızlık etmiş olduğumu sonradan öğrenecektim. Jones gerçekten Burma’ya gitmiş — îmfal’da bulunmuş.

Otelinin geleceğine dair ne gibi ümitlerin var?» diye sordu.

«Pek az.»

«Taş çatlasa müşteri bulamazsın satacak. Her an hükümet elinden alabilir onu. Mülkünden en iyi şekilde faydalanmadığını ileri sürerek el koyabilirler.»

«Gayet mümkün.»

«Öyleyse ne duruyorsun, iki gözüm? Kadın meselesi mi yoksa?»

Herhalde gözlerim sırrımı ele vermişti.

Jones, «Kadın için fedakârlık yapacak yaşta değilsin artık, birader!»- dedi. «Cebinde 150.000 doların olunca neler satın alabileceğini .bir düğün.» (Sunulan ödtil 125,000’den 150,000’e çıkmıştı)

«Karaib denizlerinden daha ötelere bile gidebilirsin. Bora – Bora’yı biliyor musun? Orada bir ufak uçak alanıyla bir dinlenme evinden başka birşeycikler yok, ama biraz sermaye o- lursa — sonra ya kızlar, azizim, ömründe gör- memişimdir böylelerini! Çoğu Amerikan askerlerinden olma, melez — Mere Catherine’nin evinde bile onlardan âlâsını bulamazsın.»

ankara travesti Sosyallikle Akıl Tutulmaları

ankara travesti

«Öyleyse neden Philipot’la bir olmuyorsun?»

«Aklım kaldı vallahi — bilsen, öyle bir aklım kaldı ki! Ama burada, insanın hayatında karşısına sadece bir defa çıkan bir fırsat var elimde. Becerebilirsem bir servet demek bu. Bir keresinde de, Stanleyville’de işi tam kıvamına getirmiştik ama oradakiler bir sürü yamyamdı. Benden şüphelendiler.» bursa travesti

«Burdakiler şüpheci değü mi?»

«Bunlar okumuş kimseler. Okumuş kimseleri daima puntuna getirmek mümkündür.» istanbul travesti

O iki martini daha boşaltadursuıı ben de, «Acaba ne türlü bir dalavereyle meşgul?» diye düşünüyordum. Tam olarak bildiğim birşey varsa şu anda rahat ve mükellef bir hayat sıir- mesiydi. Hele hapishane hücresindeki hayatıyla kıyaslanırsa… Hattâ biraz kilo bile almış gibiydi.

Doğrudan doğruya sordum ona: «Nedir bu çevirdiğin iş, Jones?»

«Büyük bir servetin temellerini atıyorum, cancağızım. “Neden ortak olmuyorsun bana? Öyle uzun vadeli bir iş de değil. Keklik hemen hemen çantada sayılır ama bir ortağım olsa işe yarayacak yani. Bunu konuşmak istiyordum seninle. Ama gelmedin. Çeyrek milyon dolar var işin içinde. Soğukkanlılığımızı muhafaza edebilirsek daha biie fazlasını vurabiliriz.»

«Ya ortağın görevi?»

«işi kapatabilmek için ufak bir yolculuğa çıkmam gerekiyor. Ben uzaktayken etrafa göz-kulak olacak, güvenebileceğim birini istiyorum.»

«Concasseur’a güvenemiyor musun?»

«Birine bile güvenemiyorum bu heriflerin. Renk ve ırk meselesi değil bu — ama bir düşünsene, birader, çeyrek müyon dolarlık tertemiz kâr — çürtik tahtaya basmağa gelmez. Tabii biraz da masraf çıkacak ucundan — onbin dolar yeter sanıyorum. Geri kalanını da seninle bölüşürüz. Senin otel pek işlemiyor, değil mi? Payına düşen parayla neler yapabileceğini bir düşünsene! Karaib denizlerinde öyle adalar var — biri gelsin de bizi geliştirsin, diye bekliyor. Bir plaj, bir otel, bir küçük uçak alanı. Bir de bakmışsın, milyoner oluyorsun!

Herhalde bir “manastır okulunda okumuş olduğum için o anda aklıma Şeytan Aleyhisse- lâmın, çöldeki yüksek bir dağın tepesinden, yeryüzünün bütün beldelerini göz önüne serişi geldi. Ve merak ettim: acaba Şeytanın gösterdiği bütün bu beldeler sahici miydi, yoksa herşey kocaman bir blöften ibaret miydi?

ankara travesti İkili İlişkilerde Bahisler ve Oyunlar

ankara travesti «Bu takımı bir bahis sonucu kazandım ben. Tuğgeneralimizin aynen böyle bir takımı vardı ve ben de buna pek özeniyordum, ne yalan söyliyeyim. bursa travesti Yanımda Londra’dan gelme iki genç, kibar çocuk vardı. Ömürlerinde Bond Sokağından öteye geçmemişler desem yeri var. İkisi de paralı çocuklardı. Tuğgeneralin kokteyl takımından dem vurarak bana şaka yapmağa bayılırlardı… Her neyse, bir seferin- suyumuz iyice azalmıştı. Bu çocuklar, «Gece basmazdan önce bir pınar bulamazsın işte!» diye bahse tutuştular. Pınar bulabilirsem izne gidişlerinde bir kokteyl takımı getireceklerdi bana. Hâ, sahi, ben suyun kokusunu alabilirim — bunu söylemiş miydim sana?» istanbul travesti

Ben, «Hani bir takım askeri olduğu gibi kaybettiğin zaman mıydı bu?» diye sordum.

Bardağının üzerinden bir baktı bana. Aklımdan geçenleri okuduğundan eminim.

«O başka bir zamandı,» dedi ve hemen lâfı değiştirdi.

«Smith’ler ne âlemde?» diye sordu.

«Postanenin önünde onları gördün, değil

mi?»

«Evet.»

«Son parti Amerikan yardımıydı bu. Bu akşam uçakla ayrıldılar burdan. Sana selâm söylediler.»

Jones, «Onlarla daha çok görüşebilmeyi isterdim,» dedi. «O adamda öyle birşey var ki…» Sonra şaşırtıcı birşey söyledi: «Bana babamı hatırlattı. -Sima olarak değil, ama, nasıl diyeyim, o iyi kalpliliği… insanlığı…»

«Evet, anlıyorum, ne demek istediğini. Ben babamı hiç bilmedim.»

«Aslını ararsan babamı ben de pek hayâl meyâl hatırlıyorum ya!»

Güldüm : «Gönlümüzde yatan baba hayali.»

«Tam üstüne bastın, iki gözüm. Ama bar- dağındaki martini ısınıp gitmesin… Mr. Smith’- le benim bir çok müşterek taraflarımız bulunduğunu hissediyordum.»

Şaşkınlık içinde dinliyordum. Bir azizle bir günahkârın müşterek tarafları ne olabilirdi acaba? Jones kokteyl kutusunu usulca kapadı ve masanın üzerinden bir bez parçası alarak, Mrs. Smith’in kocasının saçlarını okşadığı gibi şefkatle, kutunun üzerini silmeğe başladı. Bir azizle bir günahkârın müşterek tarafları belki de masumluklarıdır, diye düşündüm.

Jones, «Concasseur’un senin başına dert açtığına üzüldüm,» dedi. «Kendisine söyledim — bir daha benim bir dostuma el kaldırırsa her işe paydos derim diye.»

«Aman sözlerini tart da konuş. Bunlar tekinsiz adamlar.»

«Benim onlardan korkum yok. Bana çok ihtiyaçları olduğu için birşey yapamazlar. Genç Phüipot benimle görüşmeğe geldi, haberin var mı?»

«Evet.»

«İstesem ona yapabileceğim yardımı düşün! Bizimkiler bunun farkındalar.»

«Satılık Bren’lerin mi var, yoksa?»

«Ben varım ya, iki gözüm! Bren’den daha iyi bu. İsyancılara lâzım olan tek şey işinin eri bir adam. Bir düşün, açık havada Dominik sınırından bakınca Port – au – Prince göriilebili- yormuş.»

«Dominikliler hiç bir zaman Haiti üzerine yürümeğe kalkışmazlar.»

«Hacet yok zaten. Sen bana bir ay eğitim görmüş elli Haiti’li ver — bak Papa Doc nasıl tabanları yağlayacaktır. Burma’da vaktimi boşa geçirmedim ben! Çok düşündüm bu meseleyi- Haritayı inceledim. Kap Haitien dolayların- ki baskınlar aptallıktan ibaret kalmış, yapılış tarzı itibariyle. Ama ben olsam ağırlığımı nereye koyup nereden vururdum — biliyorum.»

bursa travesti Elçilikte Yapılması Gereken Hitap Şekli

bursa travesti Elçiliğe yaptığım ziyaretten sonra birkaç gün Martha’dan ses seda çıkmayınca kaygılanmıştım. ankara travesti Son görüşmemizi tekrar tekrar aklımdan geçirerek acaba aramızda geri alına- mıyacak sözler mi geçti, diye düşünüyordum ama hiç sanmıyordum. Sonunda onun kısa, hayli soğuk pusulasını aldığım vakit ferahladım — hem de kızdım. «Angel iyileşmiş, artık ıstırabı yokmuş ve istersem Martha’yı heykelin yanında bulabilirmişim.»

Randevuya gittim ve aramızda hiç birşe- yin değişmemiş olduğunu gördüm. istanbul travesti

Ama bu değişmezlikte ve onun yakınlığında bile öfke sebebi buluyordum. Öyle ya, şimdi, kendi işine geldiği zaman benimle yatmaya teşneydi, hanımefendi…

«Ömrümüz otomobü içinde geçemez,» dedim.

«Bunu ben de düşünüyorum,» diye cevap verdi. «Ben otele geleyim — müşterilerinden kaçabilirsek.»

«Smith’ler bu saatte yatmış olurlar.»

«Ben kendi otomobilimle geleyim, her ihtimale karşı… Sana kocamdan bir mesaj getirmiş olduğumu söyliyebilirim. Bir çağın filân. Sen önce git. Ben beş dakikadan seni izlerim.»

Bu gecenin çatışmalarla dolu olarak geçeceğini sanmıştım. Sonra birden, kaç kereler zorlayıp açamadığım kapı kendiliğinden açılı- vermişti. Kapıdan içeri girdim ve sadece hayal kırıklığıyla karşılaştım. İçimden, «Onun aklı benden evvel, zihni daha çabuk işliyor,» diye düşündüm. «Bu işlerin kurdu.»

Otele döndüğüm vakit Smith’lerin hâlâ ayakta olduğunu görüp duyarak şaşaladım. Kaşık, tabak şıngırtıları ve tatlı konuşma sesleri geliyordu. Akşam «yemek»lerini verandada yemeğe karar vermişlerdi. Kaç kere onların baş- başa oldukları zaman nelerden konuştuklarını merak etmiştim. Arabayı park ettikten sonra bir süre merdiven dibinde durdum ve kulak kabarttım. Mr. Smith’in,

«Koyduğun iki kaşık oldu, ruhum,» dediğini duydum.;

«Yok. Olamaz.»

«Önce bir tadına bak, göreceksin.»

Bunu izliyen sessizlikten erkeğin haklı olduğunu anladım. Sonra Mr. Smith,

«Havuzda uyuyakalaıı o biçareye ne olduğunu hâlâ merak ediyorum,» dedi. «Hani ilk geldiğimiz gece. Hatırlarsın, değil mi, canım?»

«Tabii hatırlıyorum. O zaman içimden geldiği gibi inip bakmadığıma hâlâ pişmanım. Ertesi sabah Joseph’e sordum ama zannederim bana yalan söyledi.»

«Yalan söylemiş olamaz, hayatım. Herhalde anlıyamadı.»

Basamakları çıktım. Bana hoşgeldin dediler. Ben de biraz aptalca,

«Yatmadınız mı daha?» diye sordum.

«Mr. Smith mektuplarıyla meşgul olacak.»

Onları Martha gelmezden önce terastan aşırmanın yollarını düşünüyordum.

«Çok geç kalmayın, yarın Bakan Bey bizi yeni şehre götürüyor,» dedim. «Yola çok erken çıkacağız.»

Mr. Smith, «Ziyam yok, nasılsa karım bur- da kalıyor.» dedi. «Güneş altında bozuk yollarda sarsılmasına gerek yok.»

«Ben de senin kadar dayamklıyımdır, canım.»

«Benim gitmem şart, ruhum. Ama senin için bir zorunluluk yok. Bu fırsattan istifade Fransızca dersine çalışırsın.»

«Sizin de uykuya ihtiyacınız var, Mr. Smith,» dedim.

«Ben çok az uykuyla da yetinebilirim, Mr. Brovvn. Hayatım, hani Nashville’deki ikinci gecemizi hatırlarsın ya…»

Bu son günlerde Nashville’deki olayları sık sık anmağa başlamışlardı.

Mr. Smith, «Bugün şehirde kimi gördüm biiiyor musunuz?» diye sordu.

«Yoo.»

«Mr. Jones! Yanında üniformalı, çok şişman bir adam olduğu halde Saraydan çıkıyordu. Nöbetçiler selâm durdu. Maamafih herhalde Mr. Jones’i selâmlamıyorlardı.»

«İşi iş herhalde,» dedim. «Hapishaneden saraya! Aşkolsun, doğrusu!»

«Ben Mr. Jones’in kuvvetli bir kişiliğe sahip olduğuna ilk baştan inanmıştım. İşlerinin iyi gittiğine sevindim.»

«Başkalarına zarar vermemek şartıyla.»